Hjem/Alle tjenester/Oppvekst og utdanning/Helsestasjon og skolehelsetjeneste/Helsestasjonsprogrammet

Informasjon om endringer i helsestasjonsprogrammet

Det er nå gjort endringer  i helsestasjonsprogrammet i forhold til  den tidligere  førskolekonsultasjonen. Denne konsultasjonen vil nå hete skolestartkonsultasjonen og utføres i 1 trinn, på høsten.

Presiserer derfor  at vi fortsatt  har  innkalling på 2 år og 4,5 -5 år, men  IKKE 5 års/førskoleundersøkelse som tidligere.  Får nærmere beskjed om hvordan det skal foregå og hvor.

4års-konsultasjonen er også flyttet på og heter nå 4,5-5 års-konsultasjonen og vil innebære både syns og hørsel-test, samt språkkartlegging som før.

Konsultasjonene mellom nyfødt og 15 måneder har også noen endringer:

Gruppekonsultasjonene vil være på 4-8 uker (så nærme 4 uker som mulig), 4 måneder (som før), samt på 9 måneder. (erstatter tidligere 8 og 10 måneders gruppe).