Hjem/Alle tjenester/Oppvekst og utdanning/Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Helsestasjon

Velkommen som brukere av Spydeberg helsestasjon.

Telefon 69 68 20 33/415 00 096 mellom kl 08:00 - 14:00
Besøk- og postadresse Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg
Åpningstider Mandag - fredag kl 08:00 - 15:00
Åpen veietid uten timebestilling Tirsdag kl 13:00 - 14:00
Email helsestasjonen@spydeberg.kommune.no

 

Vi som jobber på Helsestasjonen er:

Ledende helsesøster Jane Elisabeth Dahlen 917 08 510
Helsesekretær Vigdis Rygge 415 00 096
Jordmor

Jordmor har kontortid tirsdager

Ta  kontakt med helsestasjonen på mail eller telefon for timebestilling.

helsestasjonen@spydeberg kommune.no

Tlf 69 68 20 33

 

 
Helsesøster Ranveig Baggetorp 415 33 258
Jordmor, samt helsesøster ungdomsskolen Linda Tjellaug 480 91 098
Helsesøster Mona Bakko Skuseth 474 80199
Helsestasjonslege Henvendelse helsestasjonen  

 

 

Målgruppe for helsestasjonen er barn og unge i aldersgruppen 0 -20 år, gravide og foreldre/foresatte.


Helsestasjonstjenesten innebærer:

 • Svangerskapskontroll og foreldreforberedende kurs
 • Svangerskaps/barseldepresjonskartlegging (EPDS-kartlegging)
 • Hjemmebesøk og oppfølging etter fødsel
 • Ammeveiledning
 • Jevnlig oppfølging av barnet
 • Vaksinasjon av barnet
 • Rådgivning om barnets helse, vekst, trivsel og kosthold
 • Kontroll av motorisk-/bevegelseutvikling
 • Veiledning og råd i forhold til sykdom
 • Barselgrupper
 • Godt samliv/parkurs, primært et tilbud for førstegangsforeldre
 • Helsekartlegging for Spydeberg EMA-mottak (Enslig Mindreårige Asylsøkere), familiegjenforente og bosatte flyktninger
 • Tuberkuloseundersøkelse
 • Influensavaksinering

Det legges vekt på forebyggende helsearbeid. Helsestasjonen samarbeider med barnehage og skole ved behov.

Velkommen som brukere av Spydeberg helsestasjon.

Telefon 69 68 20 33/415 00 096 mellom kl 08:00 - 14:00
Besøk- og postadresse Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg
Åpningstider Mandag - fredag kl 08:00 - 15:00
Åpen veitid uten timebestilling Tirsdag kl 13:00 - 14:00
Email helsestasjonen@spydeberg.kommune.no

 

Vi som jobber på Helsestasjonen er:

Ledende helsesøster Jane Elisabeth Dahlen 917 08 510
Helsesekretær Vigdis Rygge 415 00 096
Jordmor Linda Tjellaug 480 91 098
Helsesøster Ranveig Baggetorp 415 33 258
Helsesøster ungdomsskolen Linda Tjellaug 480 91 098
Helsesøster Mona Bakko Skuseth 474 80199
Helsestasjonslege Henvendelse helsestasjonen  

Målgruppe for helsestasjonen er barn og unge i aldersgruppen 0 -20 år, gravide og foreldre/foresatte.


Helsestasjonstjenesten innebærer:

 • Svangerskapskontroll og foreldreforberedende kurs
 • Svangerskaps/barseldepresjonskartlegging (EPDS-kartlegging)
 • Hjemmebesøk og oppfølging etter fødsel
 • Ammeveiledning
 • Jevnlig oppfølging av barnet
 • Vaksinasjon av barnet
 • Rådgivning om barnets helse, vekst, trivsel og kosthold
 • Kontroll av motorisk-/bevegelseutvikling
 • Veiledning og råd i forhold til sykdom
 • Barselgrupper
 • Godt samliv/parkurs, primært et tilbud for førstegangsforeldre
 • Helsekartlegging for Spydeberg EMA-mottak (Enslig Mindreårige Asylsøkere), familiegjenforente og bosatte flyktninger
 • Tuberkuloseundersøkelse
 • Influensavaksinering

Det legges vekt på forebyggende helsearbeid. Helsestasjonen samarbeider med barnehage og skole ved behov.

Tips en venn Skriv ut