Hjem/Alle tjenester/Oppvekst og utdanning/Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Helsestasjon

Velkommen som brukere av Spydeberg helsestasjon.

Telefon 69 68 20 33/415 00 096 mellom kl 08:00 - 14:00
Ikke tilgjengelig på telefon mellom kl 11.30 - 12.30
Besøk- og postadresse Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg
Åpningstider Mandag - fredag kl 08:00 - 15:00
Åpen veietid uten timebestilling Tirsdag kl 13:00 - 14:00
Email helsestasjonen@spydeberg.kommune.no

Brosjyren "Velkommen til Spydeberg helsestasjon".pptx

Målgruppe for helsestasjonen er barn og unge i aldersgruppen 0 -20 år, gravide og foreldre/foresatte.

Vi som jobber på Helsestasjonen er:

Ledende helsesøster Jane Elisabeth Dahlen 917 08 510
Helsesekretær Vigdis Rygge 415 00 096
Jordmor Linda Tjellaug 480 91 098
Helsesøster Ranveig Baggetorp 415 33 258
Helsesøster Mona Bakko Skuseth 474 80199
Helsestasjonslege Henvendelse helsestasjonen  

Jordmor har kontortid tirsdager. Ta kontakt med helsestasjonen på e-post eller telefon for timebestilling.
helsestasjonen@spydeberg.kommune.no / 6968 2033

Helsestasjonslege - henvendelse helsestasjonen

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten innebærer:

 • Svangerskapskontroll og foreldreforberedende kurs
 • Svangerskaps/barseldepresjonskartlegging (EPDS-kartlegging)
 • Hjemmebesøk og oppfølging etter fødsel
 • Ammeveiledning
 • Jevnlig oppfølging av barnet
 • Vaksinasjon av barnet
 • Rådgivning om barnets helse, vekst, trivsel og kosthold
 • Kontroll av motorisk-/bevegelseutvikling
 • Veiledning og råd i forhold til sykdom
 • Barselgrupper
 • Helsekartlegging for familiegjenforente, utenlandske arbeidere og asylsøkere
 • Tuberkuloseundersøkelse
 • Influensavaksinering

Det legges vekt på forebyggende helsearbeid og tidlig innsats i helsestasjonen-og skolehelsetjenesten. Vi samarbeider med barnehage, skole, fysioterapeut, lege,  pedagogisk-psykologisk tjeneste ( PPT), psykisk helse og rus, barnevern og barne-og ungdomspsykiatri (BUP) på lavterskelnivå.

Ta kontakt – vi kan hjelpe og formidle videre!

Tips en venn Skriv ut