Helseforetakene har overtatt pasientreiser

E18 Elvestad, Fotograf: Ulf H Evensen
10. november 2009 overtok helseforetakene de siste oppgavene som NAV har utført innen pasientreiser. Dette gjelder reiseplanlegging, informasjon om pasientreiser og saksbehandling av reiseoppgjør.
Når helseforetakene nå har overtatt disse oppgavene vil det bety noen praktiske endringer. Den viktigste endringen er at du selv skal fylle ut reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser i en ferdigadressert konvolutt.

I Østfold skjer endringen altså 10. november!

Fra denne datoen skal du ikke lenger oppsøke NAV for refusjon av reiseoppgjør. Reiseregningen vil heretter behandles ved ditt regionale helseforetak. Du får reiseregningsskjema hos din behandler, eller du kan skrive det ut fra denne siden. Reiseregningen skal sendes til Pasientreiser (adressen står på skjemaet).


Du kan lese mer om dette på www.pasientreiser.no. Du kan også ringe ditt lokale pasientreisekontor på telefon 05515.


Tips en venn Skriv ut