Hjem»Alle tjenester»Helse og velferd

Helse og velferd

Kommunalområdet helse og velferd består av enheter plassert på ulike steder i kommunen

20. mai 2016

Enhetene dekker områdene: Rus- og psykisk helse, miljøterapeutisk team, NAV, tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne, fysioterapi, hjelpemidler, helsetjenester i hjemmet, praktisk bistand og koordinering, Grinitun med rehabilitering, avlastning, korttid,  langtidsplasser og enhet for personer med demens.
Søknader til disse tjenestene behandles av Tildelingsenheten.

Kontaktinformasjon

Organisasjonskart PDF document ODT document

 

 

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

20. oktober 2016

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner ble vedtatt i Kommunestyret den 10. mars 2016, - jfr. sak 17/2016. Målsettingen med planen er å forebygge at vold finner sted, at de som blir utsatt for vold skal få riktig hjelp til riktig tid og på en enkel måte få oversikt over - og kontakt med hjelpetilbudene, informasjon om behandlingstilbud og bistand til mestring. Planen inneholder også en oversikt over tiltak som må settes inn for at målsettingene skal nås. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner.pdf