Hjem»Alle tjenester»Helse og velferd

Helse og velferd

Kommunalområdet helse og velferd består av enheter plassert på ulike steder i kommunen

20. mai 2016

Enhetene dekker områdene: Rus- og psykisk helse, miljøterapeutisk team, NAV, tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne, fysioterapi, hjelpemidler, helsetjenester i hjemmet, praktisk bistand og koordinering, Grinitun med rehabilitering, avlastning, korttid,  langtidsplasser og enhet for personer med demens.

Kontaktinformasjon

Organisasjonskart PDF document ODT document

 

 

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

20. oktober 2016

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner ble vedtatt i Kommunestyret den 10. mars 2016, - jfr. sak 17/2016. Målsettingen med planen er å forebygge at vold finner sted, at de som blir utsatt for vold skal få riktig hjelp til riktig tid og på en enkel måte få oversikt over - og kontakt med hjelpetilbudene, informasjon om behandlingstilbud og bistand til mestring. Planen inneholder også en oversikt over tiltak som må settes inn for at målsettingene skal nås. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner.pdf