Har du synspunkter på kommunens tjenester?

Rådgiver, Solfrid Lima Frorud, Fotograf: Hjorthaug, Gunnar A.Nå har du mulighet til å fortelle oss hva du synes om kvaliteten på kommunens tjenester, sier rådgiver Solfrid Lima Frorud(bildet). I løpet av neste uke sender vi ut spørreskjema til mange av våre innbyggere som benytter våre tjenester.
Vi har valgt å spørre de som bruker helsestasjonen, barnehagene, skolene, omsorgstjenestene m.m. Dette er først gang vi går ut og spør på alle områder samtidig. Vi ønsker å få svar fra mange av våre tjenesteområder samtidig for å kunne følge opp resultatene med gode tiltak, fortsetter Frorud. Resultatene av undersøkelsen vil bli brukt til drøftinger i kommunen for 2008 budsjettet. Det er viktig for oss å få et helhetlig bilde av hvordan kommunens brukere opplever våre tjenester. Dette gir oss forhåpentligvis godt grunnlag for videre forbedringer, prioriteringer og planlegging.
Fordi vi gjennomfører undersøkelser på alle områder, vil noen av innbyggerne motta flere spørreskjema. Man kan for eksempel få spørreskjema både som bruker av helsestasjonen og fordi at en har barn i barnehage, eller en kan ha skolebarn i skole og være låner på biblioteket.

Selv om dere mottar flere skjema, ber vi om at dere tar dere tid til å besvare alle da dette hjelper oss til å kunne forbedre tjenestene.

Undersøkelsen kan besvares på nettsiden http://www.bedrekommune.no/svar/ ved å oppgi engangspassordet som står på spørreskjema.
Det tar ikke lang tid å besvare, verken i papirversjon eller på nett. Og dette er en god mulighet for å gi kommunen tilbakemelding på kvaliteten på de tjenester som ytes!

Om en ikke får til å besvare tjenestene elektronisk på nettsiden kan utfylt besvarelse leveres i resepsjonen på kommunehuset.
Tips en venn Skriv ut