Handlingsprogram for fysisk aktivitet og spillemidler 2009 -2012

Speiderhytta 1000 på tur registrering, Fotograf: Gunnar A. HjorthaugSpydeberg kommune vedtok handlingsprogram for spillemidler i sitt siste møte i 2008 den 2. desember sak 78. Utbyggingsrekkefølgen for ordinære anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet og nærmiljøanlegg ble da fastsatt for 2009 og fram til 2012. Den eneste søknaden som var fremmet for 2009 i Spydeberg var det orienteringsklubben i Askim som sto for med et orienteringskart over Hylliåsen. Dette prosjektet ble støttet med førsteprioritet og vil bli videreformidlet for statlig vurdering. Handlingsprogrammet 2009 - 2012 er lagt ut på kommunens webside.
Tips en venn Skriv ut