Gry Sjødin Neander slutter som rådmann i Spydeberg kommune

Gry Sjødin Neander har takket ja til å bli ny rådmann i Kongsvinger kommune. Hun har sin siste arbeidsdag i Spydeberg kommune 27.7. 

Ordfører Petter Schou sier at Neander har, sammen med 350 lojale medarbeidere i kommunen, gjort en stor innsats for å gi innbyggerne gode tjenester. 
- Dette har skjedd samtidig med at det har vært nødvendig å foreta innstramminger for å oppnå full økonomisk kontroll, sier Petter Schou. 

 Arbeidet med å sikre ny ledelse i Spydeberg kommune har allerede startet. 

- Som ordfører satser jeg på en rask avklaring av rådmannssituasjonen, både av hensyn til våre mange dyktige ansatte, og ikke minst for å sikre de tjenester som vi som kommune skal levere hver dag til våre nesten 6000 innbyggere, avslutter Peter Schou.