Hjem/Alle tjenester/Oppvekst og utdanning/Voksenopplæring/Grunnskole for voksne

Grunnskole for voksne

Voksne som ikke har vitnemål fra grunnskolen og trenger opplæring for å få det, har rett på grunnskoleopplæring. 

Hvis du er 25 år eller eldre og har fullført grunnskolen har du rett til gratis videregående opplæring.  

 

 

http://www.udir.no/laring-og-trivsel/voksne/

Tips en venn Skriv ut