Hjem/Alle tjenester/Helse og velferd/Sykehjem og omsorgsboliger/Grinitun

Grinitun sykehjem

Sykehjemmet består av 34 enkeltrom, og er et botilbud for eldre og funksjonhemmede med egenomsorgsvikt av en slik art at man ikke lenger, eller for en periode, kan bo i egen bolig.

Sykehjemmet

Det må søkes om plass på sykehjemmet.  Du kan kontakte Tildelingsenheten for å få hjelp til å søke, eller du kan be andre søke for deg, hvis du har behov for det. Vedkommende må i så fall ha en fullmakt fra deg.

Søknadsskjema

Send skjemaet til Tildelingsenheten ,Spydeberg kommune Stasjonsgaten 35 1820 Spydeberg

Langtidsplass

Sykehjem gir helsefaglig pleie, omsorg og behandling til pasienter som ikke lenger kan motta tilsvarende tilbud i eget hjem.

 • En person kan tildeles langtidsopphold i sykehjem når andre, alternative tjenester er vurdert og/eller prøvd prøv ut, og personen er varig ute av stand til å ta vare på seg selv og ikke lenger kan mestre dagliglivets gjøremål på grunn av mentalt eller fysisk funksjonstap.
 • Langtidsbeboere i sykehjem skal få ivaretatt sitt behov for pleie, medisinsk oppfølging og behandling, samt individuelt tilpassede aktiviteter.
 •  
 • Her finner du Spydebergs forskrift om langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende tilrettelagt bolig. PDF document ODT document

Tidsbegrenset plass

Du kan søke om korttidsopphold på sykehjem hvis du for eksempel trenger opptrening etter sykdom eller nærmere utredning.

 • Korttidsopphold er et målrettet og tidsavgrenset opphold i sykehjem
 • Det skilles mellom ulike typer korttidsopphold:
  • Korttid -og vurderingsopphold
  • Kortidsopphold for rehabilitering
  • Avlastning