Grååsen øst – Offentlig ettersyn av detaljregulering

Grååsen øst

Iht. plan- og bygningsloven § 12-10 kunngjøres med dette offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Grååsen øst.

Tore Martin Løken er forslagsstiller.

Hensikten med planforslaget er å regulere for boligtomter på deler av eiendom GBNR. 29/3. Planområdet omfatter ca.11 daa.

Uttalelser til planforslaget sendes til Spydeberg kommune, Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg eller pr. e-post post@spydeberg.kommune.no.

Frist for merknader er 12. januar 2018.

Dokumenter i saken:

Vedtak i planutvalget 14.11.2017
Reguleringsplankart
Regulernigsbestemmelser
Planbeskrivelse
ROS-analyse
Støyutredning
VA-beregning
Veitegninger
Sporing vei
Snitt tomtene
Innspill ved varsel om oppstart
Innspill ved varsel om oppstart 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut