Godt regnskap for Spydeberg kommune

Regnskapstallene for Spydeberg kommune for 2006 er klare og viser et overskudd på drøyt 12, 4 millioner.
Det gode resultatet skyldes mange faktorer, men økonomisjef Mette Mysliwski uttaler at nøktern drift, god budsjettdisiplin, svært god skatteinngang og ekstraordinært utbytte fra Østfold Energi er de viktigste enkeltfaktorene for det gode resultatet.
Kommunestyret vil få presentert resultatet i sitt møte 27. februar.
Tips en venn Skriv ut