Fysisk aktivitet for å fremme god helse

Ordfører Stein Håland åpner Folkestien, Fotograf: Hjorthaug, Geir Aasmund, Copyright: privatFysisk aktivitet er viktig for å fremme god helse. Spydeberg kommune ønsker å stimulere befolkningen til å velge en aktiv livsstil og hverdag sier ordfører Stein Håland.
I en større helseundersøkelse i Spydeberg,(HEPRO-Norgesprofilen 2007) sier 71 % av mennene og 75 % av kvinnene at de mosjonerer eller trener minst 4 timer i uka. Gjennomssnittall for alle norske kommuner som var med i undersøkelsen var 72% og 74%. Dette er flott sier ordføreren og vi har satt oss som mål i kommuneplanen å ligge et hakk over gjennomsnittet i Østfold i fysisk aktivitet. Vi vet nå at for lite fysisk aktivitet sammen med et for høyt energiinntak, er den viktigste årsaken til sykefravær og sykdom som f. eks overvekt og diabetes type 2. En god personalpolitikk bør ha tiltak for å stimulere fysisk aktivitet hos arbeidstakerne for å fremme deres helse og forebygge sykefravær. Spydeberg kommune har nettopp vedtatt nye personalpolitiske retningslinjer med stimuleringsmidler til økt fysisk aktivitet blant de ansatte. Rapporten om spørreundersøkelsen Norgesprofilen er lagt ut i sin helhet på kommunens webside.
Tips en venn Skriv ut