Hjem/Alle tjenester/Byggesak og teknisk/Trykkavløp Lyseren/Frostsikring av rør

Husk frostsikring av rørene

Bilde av istapper
21. januar 2016 - 31. mars 2016

Trykkavløpet er nå i stor grad satt i drift sammen med vannledninger. Vi har de siste ukene hatt forskjellige hendelser ifm. kulden og private anlegg som har hatt problemer.

 

Et par av hendelsene har vært frostskade og brudd på vannledninger inn til eller i hytter, og minner derfor om viktigheten av å sjekke ledninger for vann og avløp, samt ev. frostsikring av disse. Dersom du er usikker bør rørlegger og/eller elektrikker kontaktes.

Siden kulden har vedvart en stund kan det også være nødvendig å sette på tinefunksjon (NB! Maks 90 min) dersom en skal ta i bruk anlegget, selv om varmekabelen har vært i drift.

Når været blir mildere igjen har en også risiko for at frosne punkter kan begynne å lekke dersom det er påført frostskader.

Se også brosjyrene Frostskader og Sikring mot vannskader fra hhv Byggforsk og SINTEF.