Frivillighetsregister for lag og foreninger

Trommeslager, Fotograf: Illustrasjon, Copyright: Microsoft
Nå er det åpnet for registrering for lag eller foreninger inn i frivillighetsregisteret. Nylig åpnet Frivillighetsregisteret, men det er få innmeldinger fra lag og foreninger i Spydeberg kommune.
Dere vil finne nyttig informasjon om innmelding i Frivillighetsregisteret på www.brreg.no/frivillighet. Vi anbefaler frivillige organisasjoner i kommunen å melde seg inn i Frivillighetsregisteret snarest mulig dersom dere ønsker å delta i Grasrotandelen. Foreninger som registrerer seg i Frivillighetsregisteret kan velge å delta i Grasrotandelen dersom foreningen er berettiget til det. Grasrotandelen er en ordning som vil gjøre det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi en andel på inntil 5 prosent av innsatsbeløpet direkte til en lokal organisasjon. Grasrotandelen lanseres 1. mars 2009, og jo raskere foreningen registreres i Frivillighetsregisteret, jo større er sannsynligheten for at foreningen er tilgjengelig som valg for Norsk Tippings spillere når Grasrotandelen lanseres. Du finner mer informasjon om Grasrotandelen på www.grasrotandelen.no

Frivillighetsregisteret skal bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Foreninger, stiftelser og aksjeselskap som driver frivillig virksomhet kan registreres i Frivillighetsregisteret. Ingen organisasjoner har plikt til å registrere seg i Frivillighetsregisteret, men alle organisasjoner som fyller vilkårene har rett til å la seg registrere. Det letteste er å registrere seg gjennom www.altinn.no for foreninger som velger innmelding i Frivillighetsregisteret.
Vil også minne om at kommunen v/ frivillighetskoordinator kan hjelpe til med registreringen.
Tips en venn Skriv ut