Fortsatt felles løft for Vansjøvassdraget, - og kystområdene!

Hobølelva høst 2005, Fotograf: Andreassen, Toril

Vannområdeutvalget Morsa og Vannregionmyndigheten (VRM) i Vannregion Glomma/Indre Oslofjord inviterer innbyggere, bønder, næringslivet, miljøvernorganisasjoner, politikere og andre interesserte til høringskonferanse onsdag 3. juni 2009 kl 18 -21 i Samfunnssalen, Moss Rådhus.

Bakgrunnen for høringskonferansen er at VRM har lagt ut på høring: Utkast til forvaltningsplan 2010-2015 for Vannregion Glomma/Indre Oslofjord inkludert grensevassdrag på Østlandet. Høringsfristen er 14. juli 2009. Les mer
Tips en venn Skriv ut