Hjem/Alle tjenester/Kultur og fritid/Turer og friluftsliv/Friluftsliv og turkart

Forsvarsverkene

Gråkollbatteriet

Før unionsoppløsningen i 1905 var Spydeberg ansett som et viktig strategisk område ved et eventuelt angrep fra øst. Det ble derfor i årene 1899 til 1920 anlagt 5 nye befestningsanlegg i en kjede langs Glomma. 

Dette er Skorobatteriene (2 stk) , Langnesbatteriet på Bovim og Graakollbatteriet i Grååsen. I tillegg  ble Fossum brogalleri bygget litt senere. 

 

Ved anleggene  var det betydelig militær aktivitet fram til unionskrisen var over. Langnesbatteriet fikk et galleri i fjellet til vern av jernbanebrua, og i 1917 ble det satt opp to luftvernkanoner på Gråkollen for å verne Kykkelsrud kraftstasjon mot luftangrep og inntrengning via luftballonger. 

 

I 1856 bygde man Fossumbrua over Glomma mot Askim. 

På Spydeberg-siden ble det sprengt inn et forsvarsverk i fjellet i 1917, et såkalt brogalleri, til forsvar av brua. Fossum brogalleri har en korridor på 32 m innsprengt i fjellet, med skyteskår rettet mot brua. Anlegget hadde brønn, mannskapsrom, proviantrom, kjøkken, to priveter og ammunisjonsrom. Det var harde kamper her den 12. april 1940, men selve brogalleriet ble ikke brukt. Brua ble forsøkt sprengt av norske styrker, men forsøket mislyktes.

 

Mer om forsvarsverkene kan du lese her

Tips en venn Skriv ut