Fornøyde innbyggere i Spydeberg kommune.

Miljøkommunen Spydeberg logo, Fotograf: arkiv Spydeberg kommune har gjennomført og oppsummert svarene fra årets brukerundersøkelser med svært gode resultater! De som svarer uttrykker høy grad av tilfredshet med kommunens tjenester og måten disse utøves på.
Det er gledelig å se at det er høy score på trivsel i barnehagene, skolene og pleie og omsorg., og at brukerne uttrykker at de blir møtt med respekt i alle de målte virksomhetene. Brukerne av kommunens tjenester sier også at det gis gode muligheter for brukermedvirkning i utforming av tjenestene til den enkelte. Innbyggerne gir også høy score på tilgjengelighet på tjenesten, dvs. de får lett tak i det de er ute etter.

De tydeligste forbedringsområdene er fysisk miljø i skolene og informasjon.
Skolene våre står foran en kraftig opprustning de nærmeste årene og vi forventer store forbedringer på dette området.
Informasjon er et område det jobbes kontinuerlig med og her vil det sannsynligvis alltid være mulig å forbedre seg, og vi tar mål av oss til å bli stadig bedre!

Det er gjennomført 20 brukerundersøkelser ved 14 virksomheter.
14 av disse er standardundersøkelser fra Bedrekommune eller Bedreskole, resterende har vi utarbeidet selv i samarbeid med Bedrekommune.
Svarprosent varierer og få svar i en undersøkelse betyr for oss at vi bruker svarene med stor forsiktighet. Likevel mener vi at de gjennomførte undersøkelsene gir oss nyttige innspill til forbedringer av våre tjenester.
(11 av undersøkelsene har svarprosent mellom 50 og 100, de øvrige er lavere.)
Tips en venn Skriv ut