Hjem/Alle tjenester/Byggesak og teknisk/Vann og avløp/For rørleggere og entreprenører

For rørleggere og entreprenører

KS Standard abonnementsvilkår for vann og avløp er kommunens sanitærreglement. Revidert versjon ble vedtatt av kommunestyret 22. juni 2017.

De administrative bestemmelsene finner du her, mens de tekniske bestemmelsene kan bestilles hos Kommuneforlaget.

Ved arbeid på kommunale VA-ledninger, skal VA-normen følges. 

Forskrifter for vann- og kloakkavigfter i Spydeberg Kommune, vedtatt av kommunestyret i Spydeberg 16.12.1993

Vannmåler

For installasjon av vannmåler benyttes godkjent rørlegger og vannmåleren dekkes av abonnenten selv.
Skjema for montering/demontering av vannmåler PDF document ODT document

Sikring mot tilbakestrømming og forurensning

Alle abonnenter ved kommunens vannverk skal sørge for å installere sikring mot tilbakestrømming. Se veiledning til bygningseier og rørlegger "Hvordan velge og installere tilbakestrømssikring".

Tips en venn Skriv ut