Felles skatteoppkrever for Hobøl og Spydeberg

Bankgiro, Fotograf: IllustrasjonHobøl og Spydeberg kommuner går fra 1.januar 2010 sammen om et felles skatteoppkreverkontor. Navnet blir Hobøl og Spydeberg skatteoppkreverkontor. Opprettelsen skjer ved at dagens to kontorer samlokaliseres på kommunehuset i Hobøl.
Kontoret skal utføre alle oppgaver vedrørende skatt som tidligere hørte inn under kommunekassererkontorene. Arbeidsgivere og personlige skattytere henvender seg hit når det er spørsmål om betaling eller innlevering av oppgaver.
Det er de samme personene som er i den enkelte kommune, som nå skal overfør til felles lokaler i Hobøl. Alle som skal jobbe her kan svare på spørsmål om skatt – uavhengig av hvilken kommune du skatter til.


Enheten har følgende adresse fra 1. januar 2010:

Besøksadresse: kommunehuset, 1827 Hobøl
Postadresse: Hobøl og Spydeberg skatteoppkreverkontor
Elvestad, 1827 Hobøl
Telefonnummer: 69 92 44 00
Telefaks: 69 92 44 15
E-mail: skatt@hobol.kommune.no
org nr: 994 764 225 (for enheten)

Hobøl 17.11.2009
Skatteoppkreveren i Hobøl og Spydeberg
Tips en venn Skriv ut