Hjem/Alle tjenester/Byggesak og teknisk/Feiing og tilsyn av boliger/ fritidsboliger

Feiing og tilsyn av boliger/ fritidsboliger

Høring om forskrift om feiing, tilsyn og om gebyr - merknadsfrist 1.4.2017

17.02.2017

Utvalg for miljø og teknikk har i sak 5/2017 i møte 24.1.2017 vedtatt å sende forslag til «Lokal forskrift om feiing og tilsyn og om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Spydeberg kommune, Østfold» ut på offentlig ettersyn med merknadsfrist 1.4.2017.

Høringsdokumenter:
Feieforskriften
UMT vedtak 24.1.2017 - Feie- og gebyrforskrift Spydeberg Kommune

Eventuelle merknader til forskriften sendes til Spydeberg kommune, Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg, eller epost,  post@spydeberg.kommune.no.