Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Din stemme

Bruk stemmeretten din

Bilde av valgvignett

I et demokrati som Norge er det et mål å få høy valgdeltakelse - i alle aldersgrupper. Å stemme er det enkleste du kan gjøre for å ta del i demokratiet!

Det er lett å tenke at en stemme fra eller til ikke spiller noen stor rolle når det er valg, ettersom det likevel er mange som vil delta. Problemet er at valgdeltakelsen synker betraktelig når mange tenker på samme måte, og i enkelte tilfeller kan relativt få stemmer være avgjørende.

Stor oppslutning om valg blir regnet som et tegn på at demokratiet fungerer godt. Målet er at antallet sofavelgere eller hjemmesittere – de som ikke bruker stemmeretten – blir lavest mulig.

Man sier ofte at de som stemmer, utfører sin borgerplikt. Tanken er at man som innbygger i et land, bør føle ansvar for hvordan landet styres.

Ved stortingsvalget i 2013 var valgdeltakelsen på 79,68 prosent i Spydeberg kommune. Som regel er førstegangsvelgerne mindre flinke til å delta enn de som har lang velgererfaring. Men det er et viktig mål at også de yngste velgerne ser verdien av å være med på å avgjøre Stortingets sammensetning. Husk at Stortinget representerer alle innbyggerne i Norge!

Stortingsrepresentantene skal representere landets innbyggere. Derfor er det viktig at alle deltar – også du!

Tips en venn Skriv ut