Hjem/Alle tjenester/Kultur og fritid/Bibliotek/Søk etter litteratur/Bygdebok

Bygdebok

De første planer for en bygdebok om Spydebergsamfunnet ble lagt allerede i 1914. I forbindelse med jubileumsutstillingen i 1914, var intensjonen at hver kommune i landet skulle lage en beretning om kommunens utvikling de siste hundre år. Dette ble starten på arbeidet med å lage en bygdebok som skulle omfatte hele Spydebergs historie, men det skulle gå nesten 90 år før det ble noen bokutgivelse!

Spydeberg bygdebok - folk og hjem på nye og gamle tomter

Første del av bosettingshistorien i Spydeberg ble ferdig i 2003. Bokserien har fått tittelen "Folk og hjem - på gamle og nye tomter". Vi har delt kommunen i tre deler midtbygda - nordbygda og sørbygda. Første del - midtbygda ble ferdig i mai 2003. Denne delen fikk undertittelen "Midtbygda med stasjonsbyen". Enkeltmennesket, landskapet og kultursporene har fått en sentral plass i verket. Alle gårder, husmannsplasser og bosteder i den midtre delen av bygda er med. I tillegg presenteres stasjonsbyen med de omliggende boligfeltenes historie i boka.

Vi har delt opp landskapet i mindre enheter og har tatt utgangspunkt i den måten naturen selv deler landskapet opp ved elver og bekker. På den måten håper redaksjonen at den enkelte beboer og besøkende bedre kan gripe detaljene og rikdommen i landskapet.

"Midtbygda med stasjonsbyen" består av i alt to bind som selges samlet. Prisen er nå kr 400 pr. boksett (to bøker).

Andre del av bosettingshistorien ble ferdig i 2009. Denne delen fikk undertittelen “Nordbygda med Stegen og Vassbygda”. Bøkene er bygd opp på samme måte som "Midtbygda med stasjonsbyen". I bøkene om Nordbygda er det i tillegg egne kapitler med følgende titler: Hovedferdselsårer gjennom Nordbygda, Mørkfoss – Solbergfossanlegget, Smalelva – viktig naturressurs gjennom generasjoner og Ferie og fritid ved Lyseren. I tillegg har boka et essay av kulturgeografen David Lowenthal. Essayet er gjengitt både på originalspråket engelsk, og på norsk.

“Nordbygda med Stegen og Vassbygda” består av i alt tre bind som selges samlet. Prisen er nå kr 600  pr. boksett (tre bøker).

Tredje og siste del av bosettingshistorien ble ferdig i 2015. Denne delen har fått undertittelen «Sørbygda med Heli og Mørk». Bøkene er bygd opp på samme måte som de foregående: «Midtbygda med stasjonsbyen og «Nordbygda med Stegen og Vassbygda».

Hovedfokus i de fire bøkene om Sørbygda er livene til alle menneskene som har bodd der. De mange som har strevd og slitt opp gjennom generasjonene. Mørk og prestegården Vasstvedt har fått bred omtale. «Fattiggården Mørk søndre» var et begrep som dessverre heftet ved eldreomsorgen i Spydeberg i mange år. De dramatiske hendingene på prestegården i 1814 og de viktige veivalgene for nasjonens historie som ble gjort i Spydeberg den gangen, er selvsagt også med. Grunnlovsmarkeringen i 2014 blir presentert med bilder i farger.

Naturhistorien er særlig interessant i Sørbygda, og mye nytt stoff presenteres. Dette er kunnskap som kan gi større forståelse av landskapet og rikere opplevelser når en er ute på tur i skog og mark. De store flintfunnene fra eldre steinalder på Mulerud og Holstein i Trollerudåsens sørside forteller om tida da åstoppene våre var øyer i den ytre skjærgården. Området har en svært sentral plass i Norges forhistoriske periode – den gang de første menneskene kom til landet etter at isen trakk seg tilbake.

«Sørbygda med Heli og Mørk» består av i alt 4 bøker som selges samlet. Prisen er kr 800 pr. boksett (fire bøker).

Du kan også få kjøpt alle bøkene samlet (9 bøker) for kr. 1700.

Bøkene er å få kjøpt på biblioteket og på servicekontoret. Har du spørsmål, kontakt Eirik Juel på tlf. 69 68 20 15 eller 69 68 20 18.

Tips en venn Skriv ut