Hjem/Alle tjenester/Kultur og fritid/Bibliotek/Søke, fornye, bestille/Bygdebok

Bygdebok

Salg på bygdebøkene

13.10.2016

Alle bygdebøkene har vært ute for salg en tid. Det er endel bøker igjen, og bygdebokkomiteen og Spydeberg kommune ønsker at flere skal få mulighet til å kjøpe bøkene. Derfor settes prisene på bygdebøkene ned.
Hele serien på 9 bøker koster nå 1700 kroner
Sørbygda, 4 bøker koster 800 kroner
Nordbygda, 3 bøker koster 600 kroner
Midtbygda, 2 bøker koster 400 kroner.

Bygdebok

12.10.2012

De første planer for en bygdebok om Spydebergsamfunnet ble lagt allerede i 1914. I forbindelse med jubileumsutstillingen i 1914, var intensjonen at hver kommune i landet skulle lage en beretning om kommunens utvikling de siste hundre år. Dette ble starten på arbeidet med å lage en bygdebok som skulle omfatte hele Spydebergs historie, men det skulle gå nesten 90 år før det ble noen bokutgivelse!