Brukerundersøkelsen 09

Blyant, Fotograf: IllustrasjonI februar ble det gjennomført brukerundersøkelser ved kommunens virksomheter.
Mange mottok invitasjon til å svare på: ”Hva mener du om denne kommunale tjenesten?” og ”Hva er du fornøyd med og hva er du ikke fornøyd med?”. De som ble spurt var alle brukere av en tjeneste i kommunen.
Antall svar
18 % besvarte undersøkelsen. Totalt kom det inn svar fra 285 av kommunens innbyggere og det ble avgitt over 1000 synspunkt på tjenestene som leveres. Synspunktene er svært verdifulle i den videre utviklingen av kommunens tjenester. Takk til dere som tok dere tid til å svare!

Litt om resultater
Resultatene viser at det leveres gode tjenester og at mange opplever å bli møtt på en god måte av kommunens tjenesteytere. Det uttrykkes også høy tilfredshet med servicen i kommunen. Kommunen har imidlertid utfordringer som må løses i måten tjenestene organiseres på, og bygninger og uteområder holder ikke den standard som forventes alle steder.
Virksomhetene skal jobbe med resultatene og utarbeide tiltaksplaner for forbedringer seinest 20. juni.
Alle de spurte vil motta tilbakemelding fra den aktuelle virksomheten.
Tips en venn Skriv ut