Brudd på hovedvannledning i sentrum

En hovedvannledning har blitt gravd over i sentrum, så områder rundt Stasjonsgata, Vollebekk og Hylli er nå uten vann. Kommunen har startet arbeidet med å tette ledningen, men vet foreløpig ikke hvor lang tid arbeidet tar.