Hjem/Selvbetjening/Borgerlig vigsel

Borgerlige vigsler i Spydeberg kommune

Nå er det mulig å inngå borgerlig ekteskap i Spydeberg kommune.

Hvem kan gifte seg i Spydeberg kommune?
Alle par der minst en av partene er bosatt i Spydeberg kommune.

Hvem har vigselsrett i Spydeberg kommune?
Ordfører Petter Schou
Varaordfører Knut Espeland
Rådmann Erik Flobakk
Leder for utvalg for næring, helse, omsorg og kultur Rowena von Ohle

Hva koster det å gifte seg i Spydeberg kommune?
Tilbudet er gratis så lenge dere gifter dere innenfor kommunens grenser og i våre ordinære åpningstider. 

Når kan man gifte seg i Spydeberg kommune?
Ordfører fastsetter dager for vielser

Hvor gifter man seg?
Vigselen skal i hovedsak skje i kommunestyresalen i Spydeberg kommunehus. Ønskes andre steder avtales dette med vigsler. 


Praktisk informasjon:
1: Før dere kan gifte dere må dere fylle ut papirer hos Skatteetaten. Søknadspapirer og søknadshjelp finner du her. 
Etter at Skatteetaten har mottatt papirer fra dere, skriver de ut en prøvingsattest som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Denne attesten er gyldig i 4 måneder. Denne originale attesten må Spydeberg kommune ha for å kunne gjennomføre vigselshandlingen.

2: Etter at dere har mottatt prøvingsattesten, fyll ut og send inn skjemaet kommunal vielse til Spydeberg kommune.
I dette skjemaet fyller du ut spesielle ønsker rundt pynt, kunstneriske innslag, antall folk tilstede, hvilken vigsler du vil ha, ønsket dato for vielse etc. Har dere spesielle ønsker rundt vielsen, eller ønsker vielsen et annet sted enn Kommunestyresalen, legg ved et vedlegg om dette.

Ønsker dere dekorasjoner og pynting av lokalet eller kunstneriske innslag, står brudefolket selv for dette. Dere er selv ansvarlige for anskaffelse og utgifter forbundet med dette. Spydeberg kommune stiller med vigsler og enkel pyntet kommunestyresal.
Ønsker dere å ha vigselen et annet sted enn i kommunestyresalen, står brudefolket ansvarlig for alle utgifter i forbindelse med dette. 

Det må være to vitner tilstede under vielsen
Brudefolket må legitimere seg for vigsler med gyldig legitimasjon.
Vigselsritualet som benyttes heter det borgelige vigselsritualet.

Etter vigselen
Brudefolket får tilsendt midlertidig vigsesattest etter vigselen. Kommunen sender denne også til Folkeregisteret som utsteder endelig vigselsattest.