Bli med og lag kommunevåpen til Indre Østfold kommune

vaapentegning-cut

Nå kan du tegne kommunevåpenet til den nye kommunen.

Alle som vil kan sende inn forslag. Fristen er til og med 15. oktober.

Vi håper på stort engasjement blant innbyggere, ansatte, skoler, barnehager, næringsliv, lag, foreninger og alle andre som har gode ideer. Du eller dere kan sende inn tegning eller beskrivelse av en idé for hvordan kommunevåpenet bør se ut.

Finalistene blir premiert og vinnerforslaget blir kommunens nye offisielle kjennemerke.

Slik kan du delta

 • Her kan du laste ned maler til kommunevåpenet som kan printes ut. Tegn ditt forslag på papir eller i tegneprogram
   
 • Våpenet skal ikke inneholde mer enn to farger:
  - Du velger mellom sølv (hvitt) eller gull (gult)
  - I tillegg bruker du rødt, blått, grønt eller svart
   
 • Fyll ut våpenskjoldet med motivet som du mener bør symbolisere kommunen. Motivet bør bygges på en av følgende fellesnevnere: Vannveier, jordbruk, forsvarsverk. Forslaget kan være en skisse – det er ideen som blir vurdert
   
 • Motivet skal være lett gjenkjennelig, enkelt og uten unødvendige detaljer. Det skal tegnes i ren flatetegning, uten bruk av perspektiver eller skyggelegging. Motivet skal fremstilles generelt, være politisk nøytralt og ikke inneholde motebetonte eller individuelle trekk. Kjente personer, bygninger og kunstverk må unngås
   
 • Skriv en kort tekst som beskriver og begrunner hva du har foreslått. Denne teksten må skrives på et eget ark. Tegningen skal ikke signeres
   
 • Send inn: Tegning + begrunnelse + navn, adresse, telefonnummer og e-post til: kommunevapen@askim.kommune.no eller du kan levere inn forslag til ditt lokale servicetorg i lukket konvolutt merket med "Kommunevåpen". Dersom du sender inn på vegne av en organisasjon, skoleklasse eller lignende, oppgis dette sammen med kontaktinformasjonen
   
 •  
 • Elektroniske bidrag skal sendes i pdf eller jpg-format


Det er ingen begrensning på hvor mange forslag du eller dere kan levere, men hvert forslag må sendes separat i egen e-post eller leveres til et servicetorg i lukket konvolutt.

Etter at fristen er ute vil juryen plukke ut de beste forslagene. Disse vil justeres av en grafisk designer og alle får anledning til å stemme på sin favoritt. Det anbefales at forslagene ikke publiseres på sosiale medier, da utvelgelsen og avstemmingen bør foregå anonymt.

For inspirasjon kan du lese om og se alle norske kommunevåpen på Arkivverkets hjemmesider

Utvelgelse

 • Juryen består av arbeidsgruppen/ delprosjektet og vil få profesjonell bistand og rådgivning fra grafikere, Norsk heraldisk forening, Arkivverket og Patentstyret
   
 • Juryen er ikke forpliktet til å gi samtlige forslag individuell tilbakemelding
   
 • Samtlige innleverte forslag kan bli utstilt og presentert for offentligheten, uten at det godtgjøres ekstra
   
 • Forslag som ikke er innkommet innen fristen avvises
   
 • Ved tilnærmet like forslag, kan utvelgelse skje ved loddtrekning

Premiering

 • Forslagene som går videre til avstemming mottar 2.000 kr hver
   
 • Vinnerforslaget får i tillegg 10.000 kr
   
 • Dersom forslagene sendes inn på vegne av en skoleklasse, barnehage, organisasjon eller annen gruppe, skal premien gå til klassekassa eller lignende

Rettigheter

 • Alle rettigheter til vinnerforslaget overdras i sin helhet til kommunen. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, opphavsrettigheter og andre rettigheter etter åndsverkloven (p.t lov av 12. mai 1961). Indre Østfold kommune har eksklusiv og evigvarende rett til enhver form for utnyttelse av vinnerforslaget, kommersielt og ikke-kommersielt, til eget bruk, ved overdragelse, nasjonalt og internasjonalt, i opprinnelig form eller ved bearbeidelse og endringer. Vederlaget er vinnerhonoraret
   
 • Endringer i innsendte forslag kan forekomme da en grafiker vil justere kommunevåpenet til bruk. Dette gjelder spesielt dersom kommunevåpenet er innsendt som tegning på papir. Grafikeren kan justere på form, farge og detaljer
   
 • De valgte forslagene som går videre til avstemming, forplikter seg til å inngå midlertidig avtale med kommunen som regulerer alle forhold rundt rettigheter, bruksområder og godtgjøringer. Dersom det ikke oppnås enighet om en slik avtale, trekkes forslaget
   
 • Forslagene vil publiseres på nett og stilles ut på offentlige plasser anonymisert. Forslagene anonymiseres for å sikre et rettferdig valg

Hva skjer videre?

Med forbehold om endringer:

 • Til og med 15. oktober 2018: Innlevering av forslag
   
 • Oktober – november 2018: Juryen velger ut forslag som tilfredsstiller alle kriterier, og en grafiker vil finjustere forslagene. Midlertidig avtale inngås med forslagsstillere
   
 • Desember 2018: Forslagene publiseres på nett og stilles ut på ulike offentlige arenaer. Det vil være mulig å stemme på sin favoritt
   
 • Februar 2019: Vinneren presenteres som forslag til fellesnemda og kommunestyrene
Tips en venn Skriv ut