Bli fosterforeldre? Fosterhjemskampanjen 2009

Fosterhjemskampanje, Fotograf: Bufetat, Copyright: BufetatFosterbarn er som andre barn – forskjellig. De er enkeltindivider med sin egen bakgrunn, personlighet, ressurser og interesser. Felles for fosterbarna er at foreldrenes omsorg for en kortere eller lengre periode ikke strekker til i forhold til barnas behov.
Årsakene til at noen barn ikke kan bo hos foreldrene sine er mange og sammensatte, og hvert fosterbarn har sin egen historie. Det er behov for ulike typer fosterhjem – noen som kan ta i mot barn på kort varsel, noen som kan gi barn et midlertidig sted å bo, og noen fosterhjem der barn kan få vokse opp.

I Norge er det 7307 fosterbarn i alderen 0 – 17 år ved utangen av 2007. I tillegg fortsatte 733 ungdommer å bo i fosterhjem etter fylte 18 år. Behovet for fosterhjem er økende. Ved utgangen av februar 2009 venter 23 barn på fosterhjem i Østfold.

I uke 12, fra den 16. til 22. mars arrangerer Barne-, ungdoms og familieetaten en nasjonal kampanje for å rekruttere flere fosterfamilier til barn som ikke kan bo hjemme hos sine foreldrene . I Østfold er det Bufetat ved Fosterhjemstjenesten Østfold som har hovedansvaret for rekruttering og formidling av fosterhjem.

Du kan kontakte Fosterhjemstjenesten i Østfold tlf. 466 16 910 eller e-post
Du kan lese mer om fosterhjem på denne nettsiden: www.fosterhjem.no/sarpsborg.
Tips en venn Skriv ut