Hjem»Alle tjenester»Oppvekst og utdanning»Barnevern

Barnevern

Barnevern i Spydeberg

19.09.2016

Barneverntjenesten har ansvar for å ta i mot bekymringsmeldinger om barns situasjon, undersøkelse av meldingene og gjennomføring av tiltak i henhold til lov om barneverntjenester. Tiltak kan være råd og veiledning, støttetiltak i hjemmet og til barna, slik at barnets grunnleggende behov kan dekkes. Tiltak settes fortrinnsvis i gang i samarbeid med familien.

Sjumilssteget

21.03.2017

Sjumilssteget er utviklet for å bedre og sikre kommunenes tilbud til barn og unge. Spydeberg kommune deltar i Sjumilssteget, som er et prosjekt i regi av Fylkesmannen.
Målsettingen for Sjumilssteget i Østfold er at alle barn og unge skal ha det bra og bli sett, hørt og ivaretatt.
Her finner du informasjon om prosjektet og mailadressen til sjumilssteget i Spydeberg om det er noe du lurer på eller har lyst til å informere om.