Hjem/Alle tjenester/Oppvekst og utdanning/Barnehage/Barnehagene i Spydeberg

Barnehagetilbud i Spydeberg


Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Barnehagen er en pedagogisk tilrettelagt virksomhet.

Alle barnehagene følger et pedagogisk program som heter "Mitt valg". Dette opplegget følger barna videre også i skolen i Spydeberg, slik at dette er med på å danne en felles plattform mellom barnehagene og skolene. Du kan også lese om resultatet etter foreldreundersøkelsen i forhold til Mitt valg ved å følge denne linken.

I Spydeberg kommune er det 1 kommunal og 4 private barnehager.

Kommunen er godkjennings- og tilsynsmyndighet for alle barnehager i kommunen.

Kommunalsjef for barnehage er: May Kirsti Heggelund

Dersom man har spørsmål knyttet til ledige barnehageplasser anbefales det å ta direkte kontakt med den enkelte barnehage.

Blomsterenga barnehage 40419155 blomsterenga.barnehage@spydeberg.kommune.no
Espira Løvestad barnehage 69833320 styrer@lovestad.espira.no
Solbakken barnehage
  97422106 97104320
post@solbakkenbhg.no
Solsiden barnehage 69838116 solsibhg@online.no
Tyttebæret barnehage 69835005 styrer@tyttebaret.no