Badevannskvaliteten i august

Hallerud badeplass, Fotograf: Gunnar A.Hjorthaug
Siste runde med prøvetaking av badevann på offentlige badeplasser er nå gjennomført. Den hygieniske kvaliteten på vannet, vurdert etter forekomst av termotolerante koliforme bakterier (TKB), er nå svært bra på alle plasser
Strender og toalettforhold ser også generelt rene og bra ut. Det er imidlertid oppblomstring av blågrønnalger (cyanobakterier) i Rødenessjøen og advarselsplakater er hengt opp ved badeplassene langs hele Haldenvassdraget. Publikum oppfordres til å vise forsiktighet og selv vurdere situasjonen ved de enkelte badeplassene. Ser man grønnaktig farge på vannet bør bading unngås. Der man er i tvil om algeforekomsten bør man unngå å svelge vann og ta en dusj etter bading (se mer om blågrønnalger på NIVA sine internettsider). Vannstanden var tilbake på normale nivåer i begynnelsen av august, men regnet sist helg kan nok igjen ha gitt forbigående høyere vannstand. Vannet holder bra badetemperaturer (18-21°C).

Resultatene i tabellen gir utrykk for den hygieniske kvaliteten på badevannet. Ved bedømming av badevannets kvalitet brukes antall TKB per 100 ml vann som analyseparameter.TKB står for termotolerante koliforme bakterier (i hovedsak E. coli) og indikerer innhold av tarmbakterier per 100 ml vann.
Tips en venn Skriv ut