Hjem/Alle tjenester/Kultur og fritid/Badeplasser i Spydeberg

Badeplasser i Spydeberg

Hallerudstranda

Badeplasser i Spydeberg

27.06.2017

Lyseren er Spydebergs perle. Her er det flere bademuligheter. 

Lyseren

Status for badevannet i Lyseren 2019

01.07.2019

I løpet av sommeren er det observert synlig oppblomstring av alger flere steder i Lyseren. Prøver tatt av overflatevannet i Lyseren viser at innholdet av blågrønnalger er godt under grenseverdiene for badevann. Det anbefales likevel å unngå kontakt med synlige algeflak. Følg rådene på plakatene som Helsehuset har hengt opp på badeplassene. Spydeberg kommune vil følge med på utviklingen av alger utover i badesesongen. 

Drikkevannet vårt helt trygt å drikke, og følges opp med jevnlige vannprøver av kommunen. 

Opplever du kløe eller utslett etter bading i Lyseren, kan du melde fra om dette til kommunen (post@spydeberg.kommune.no), eventuelt til Folkehelseinstituttet: skadedyr@fhi.no. Kløen kan skyldes en ufarlig parasitt. Mer informasjon om svømmekløe, forebyggende tiltak mm, finner du her.