Avlingssvikt og tørke - Spydeberg bondelag inviterer til sosialt samvær den 31/7 kl.18 på Spydeberg prestegård

Bilde avlingsskade

Avlingssvikt og tørke.

 Landbruket i kommunene er nå inne i en svært vanskelig periode som man ikke har sett maken til på veldig lenge. Tørken får store konsekvenser også for landbruket i våre kommuner. Det er mange som bekymrer seg for skadene som følge av tørken. Mange ser at avlingene forringes for hver dag som går. Husdyrprodusentene opplever at grasavlingene på førsteslåtten er langt under det normale. Andreslåtten har bare visnet bort og beitene er brune. Det fører til at mange må tenke alternativer vedrørende fòring både nå og til vinteren.  Dette er en av grunnene til at flere slår korn på rot for å bruke det til fòr. Lauving benyttes nå av flere for å spe på.  Håpet er at flest mulig kan unngå reduksjon i besetningene. Mange oppdager i tillegg at kornåkrene er så skadet at det er sterkt reduserte avlinger. For hver dag som går uten regn reduseres avlingene ytterligere. Vi håper at så mange som mulig med korn lar være å kutte halmen for å hjelpe til i den akutte fòr mangelen. I den forbindelse minner vi imidlertid om at floghavre og hønsehirse ikke må spres. Vellykket ammoniakkbehandling av halm vil bl.a ta livet av frøene. Norsk Landbruksrådgivning anbefaler at det lages bindende avtale om henting av halm.

Har du for øvrig ledige beiter, ta kontakt med en husdyrbonde eller landbrukskontoret.

Spydeberg bondelag inviterer til sosialt samvær den 31/7 kl.18 på Spydeberg prestegård

med faglig påfyll om halm til fôr, næringsinnhold, bruk og tips foran en krevende fôringsperiode, ved Geir Henning Fjuk, fagsjef drøv Unikorn og tidligere fôringsrådgiver i Tine, med praktisk erfaring fra melk-kjøtt og kornproduksjon. Vi serverer pizza så det bes om påmelding enten via facebook siden eller til leder på 97078628. Det vil være mulighet for omvisning i hagen.

Kommunen vil gjøre det den kan for å håndtere saksbehandlingen rundt erstatningssakene på best mulig måte.  I den forbindelse vil Landbrukskontoret HSA i samarbeid med Fylkesmannen arrangere et informasjonsmøte den 21. august som vil gå spesielt inn på:

  • Søknad om avlingssvikt korn

  • Søknad om avlingssvikt grovfor – det blir satt av god tid til spørsmål

Det er viktig at alle som har avlingssvikt forhåndsmelder dette. De fleste har nå meldt ifra, men det er fortsatt noen igjen. Det er viktig å melde før tresking. Det minnes om følgende:

  • Avlingsskadeerstatning dekker 70 % av gjennomsnittsavlingen til foretaket, 30 % er egenandel. Gjennomsnittsavlinga blir som hovedregel regnet ut fra avling per dekar fra de siste fem åra. Unntaket er ved avlingssvikt i grovfôrproduksjon til egne husdyr. Grovfôravlinga blir i slike tilfelle målt opp mot den fastsette normavlingen i kommunen. Forskriften finnes her: Forskrift om erstatning ved klimabetingede skader.

Ellers vises det til Presiseringer for avlingsskadeerstatning pr. 12.7.2018

  • Mange har tegnet forsikring som dekker avlingssvikt i planteproduksjon. Dette kan dekke noe av egenandelen
  • Når du skal søke avlingsskadeerstatning, sett av god tid til å skaffe nødvendig dokumentasjon til søknaden. For kornprodusenter ligger avlingstallene automatisk inne i søknaden, men sjekk at tallene stemmer. Husk søknadsfristen 31. oktober.

Søknaden med veiledning kan finnes her: Søknad om erstatning for avlingssvikt.

Se elektronisk søknad.

Ikke nøl med å ta kontakt med Landbrukskontoret HSA. Ring 69682000 eller send melding til landbruk@spydeberg.kommune.no . Tlf. 47473419 kan også benyttes.

Norsk landbruksrådgivning tilbyr også HMS-tjenester overfor produsenter som møter vanskeligheter.

For de som synes situasjonen er ekstra vanskelig og trenger noen å snakke med for å håndtere problemene som har oppstått, kan vakttelefonen i Spydeberg kommune tlf. 69682100 benyttes på dagtid.

Vis solidaritet! Nå er det viktigere enn noen gang at alle har forståelse for den situasjonen landbruket i området er oppe i og handler deretter! I samlet flokk vil krisen lettere overvinnes.