Hjem/Alle tjenester/Byggesak og teknisk/Avfall og renovasjon

Avfall og renovasjon

IØR

Renovasjon

25.05.2016

Spydeberg kommune er knyttet til Indre Østfold renovasjon (IØR) som er et interkommunalt avfallsselskap bestående av 7 kommuner i Indre Østfold.

Alle henvendelser som gjelder klager o.l. skal rettes direkte til IØR på  
tlf.: 69 88 79 50.