Hjem/Alle tjenester/Oppvekst og utdanning/Barnehage/Barnehagene i Spydeberg/Blomsterenga barnehage/Avdeling Vollene

Vollene barnehage

Vollene er en naturbarnehage som holder til på Vollene gård. Vi har plass til 14 barn i alderen 3 til 6 år. Det er bemannet med tre hele stillinger, en pedagogisk leder og to fagarbeidere/assistenter.

Dagen på Vollene starter alltid inne i det røde huset vårt på gården. Der leker vi, spiser frokost, har samling og andre aktiviteter.

En gang mellom 10 og 11 går ferden ut. Da kler vi oss for å tilbringe resten av dagen utendørs. Vi har et skogsområde et par hundre meter fra gården som vi bruker. Der har vi lavvo, gapahuk og mye plass vi kan boltre oss på. Vi ser at naturen gir mye inspirasjon til barnas fantasi. Det er lite ferdige «apparater» i skogen, så barna må bruke sin egen kreativitet i leiken.

Hver dag spiser vi lunsj i skogen, enten ute, eller i lavvo, det avhenger av været.

I vinterhalvåret har vi ofte bål, det kan være bare kos, eller vi bruker det til å steke mat på.

Ski og ake- aktiviteter har vi store muligheter til når snøen kommer, vi har et jorde som er flott til det formålet.

Vi lærer mye om naturen, vi følger de ulike årstidene og ser tegnene. Dessuten får barna en stor mulighet til å medvirke i egen hverdag. Vi har mye tid i skogen som vi kan bruke til det som opptar barna.

Pedagogisk leder: Solfrid Ydse
Assistenter/fagarbeidere: Beate Unnestad, Grethe Thue Skjolden