Hjem/Alle tjenester/Oppvekst og utdanning/Barnehage/Barnehagene i Spydeberg/Blomsterenga barnehage/Avdeling Gullstjerna

Avdeling Gullstjerna

Informasjon om Gullstjerna

20.05.2016

Avdeling Gullstjerna      

Avdelingen består av 13 barn og har en grunnbemanningen på 4 voksne. En pedagogisk leder, en barnehagelærer og fagarbeidere. I tillegg har vi en lærling på avdelingen.

Det er viktig for oss er å skape en trygg og god hverdag for barna, hvor barna gis mulighet til å påvirke hverdagen sin. Vi har barnas behov og ønsker i sentrum og er opptatt av å ta utgangspunkt i barna og deres uttrykk i vårt arbeid. Barna uttrykker seg gjennom kropp, språk, en pekende finger, fakter, tegninger, sanger, leker og mye mer. For å kunne ta tak i barnas uttrykk er det viktig med tilstedeværende voksne, men en genuin interesse for bl.a. barns ulike uttrykksmåter.

Observasjon av hverdagsaktiviteter og lek danner grunnlag for små og store prosjekter på avdelingen.  Vi ønsker å forske og undre oss sammen med barna og lærer med og av hverandre. Vi er opptatt av å være tilstede i barnas opplevelser og dele opplevelser.

Det fysiske miljøet har stor betydning for barns lek, relasjoner, vennskap mm. Vi er opptatt av at miljøet skal inspirere og utfordre leken og legger vekt på store elementer hvor barna kan leke sammen og bruke kroppen. Lekmiljøet endres i tank med barnas behov og interesser og vår tolkning av disse.

I tillegg er det viktig for oss å samarbeide på tvers av avdelinger, gjennom for eksempel turer, prosjekter ute eller inne. Gjennom det skapes vennskap, tillit og trygghet til flere barn og voksne. Samarbeidet mellom hjem og barnehage er viktig, det er dere som kjenner barnet best. Sammen med deg/dere ønsker vi å legge til rette for å bygge en god selvfølelse, nysgjerrighet og undring hos barnet, som igjen kan føre til læring og utvikling.

 «Mitt valg» er et program i forhold til sosial kompetanse som alle barn i Spydeberg får ta del i. For oss er der viktig og legge til rette for et godt og trygt miljø, hvor gode handlinger får oppmerksomhet.  Se link på hjemmesiden.

Velkommen til oss – en ny og ubrukt dag ligger foran oss – hvor vil den føre oss?

 

Pedagogisk leder: Nina Solberg

Barnehagelærer: Mette Jørgensen

Fagarbeider: Cecilie Nilsen og Kamla Timraz

Lærling: Emilie Halvorsen