Hjem/Alle tjenester/Helse og velferd/Rus og psykisk helsearbeid

Avdeling for Rus og Psykisk helsearbeid

I Spydeberg skal alle henvendelser, spørsmål, veiledning og søknader om tjenesten innen rus- og psykisk helse rettes til Tildelingsenheten. Dette gjelder også ved klage på vedtak

Søknadsskjema finner du her
Skjemaet sendes; Tildelingsenheten, Spydeberg kommune Stasjonsgaten 35 1820 Spydeberg.

Avdelingen for rus og psykisk helse består av:

Oppfølgingsteamet:
Er et tverrfaglig sammensatt team med spesialkompetanse innenfor psykisk helse og/eller rusavhengighet. Vår hovedoppgave er å gi faglig hjelp, slik at mennesker som er i behov for det kan få bistand til å få endring, bedring eller stabilisering i eget liv. Aktuelle tiltak kan være støttesamtaler, råd og veiledning, eller praktisk bistand og opplæring. Vi følger også opp ift LAR (legemiddelassistert rehabilitering).  

Psykisk helsetjeneste gir tilbud om:
  • Individuelle samtaler/ oppfølging
  • Miljørettet oppfølging
  • Deltakelse i ansvarsgrupper
  • Koordinering av Individuell plan
  • Oppfølging i fht. skole/ arbeid/ offentlige kontorer
  • Kriseteam, hjelp ved ulykker og kritiske situasjoner
Dagsenteret er åpent mandag, onsdag og fredag fra 10-14
 
 
 
Tips en venn Skriv ut