Hjem/Kommunen vår/Miljø/Åpen brenning

Brenning av bål og bråte - åpen brenning

Bilde av et bål med kaffekjel

boligområdene i Spydeberg kommune er det forbudt med åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Formålet med et slikt forbud er å forhindre forurensning og helseproblemer, og sikre bedre avfallshåndtering. Du kan søke om dispensasjon (unntak fra forbudet) på eget søknadsskjema.

For boligområdene i Spydeberg kommune gjelder forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Bråtebrenning, brenning av hageavfall og lignende er forbudt. Bruk av bålpanne og utepeis ol er tillatt. Ved behandling av søknad om dispensasjon vil type virke som skal brennes, omfang, avstand til bebyggelse, offentlig veg og friområder spille en rolle. Ordinært husholdningsavfall, næringsavfall og avfall fra byggearbeider vil ikke bli tillatt. Slikt avfall skal leveres på godkjent mottak. 

I øvrige områder i kommunen er det tillatt med såkalt "vanlig" forurensning iht forureningsloven § 8. I denne sammenheng betyr det halmbrenning i jordbruket, flatebrenning i skogbruket, bråtebrenning, bålbrenning og St. Hansbål. Brenning av små mengder tørt hageavfall fra egen hage er også tillatt i begrenset omfang (ca et hengerlass). Vær obs på det generelle bålforbudet mellom 15. april og 15. september.

Det er kommunen som forurensningsmyndighet som godkjenner brenning av kvist og bråte. Ta kontakt med Servicetorget i kommunen på tlf 69 68 20 00 eller send e-post til post@spydeberg.kommune.no med beskrivelse av hva, hvor og når du planlegger brenning. Dersom du får tillatelse, ta kontakt med Øst 110-sentral for varsling av tidspunkt på tlf 64 91 31 00. Den ansvarlige skal sørge for tilstrekkelig slokkevann på stedet, ha mobiltelefon tilgjengelig og generelt vise aktsomhet.

NB- I perioder med ekstraordinært bålforbud i skog og utmark, vil det heller ikke bli gitt tillatelse fra kommunen.

Se også informasjon fra Indre Østfold brann og redning om bålforbud og brenning

Ved all åpen brenning gjelder § 3 Generelle krav til aktsomhet (fra forskrift om brannforebygging).
 

Generelt bålforbud fra 15. april

I perioden 15. april til 15. september er det ikke tillatt å tenne opp bål, grill og engangsgrill i, eller i nærheten av, skog og all annen utmark i Norge. Forbudet skal forhindre skogs- og lyngbrann.

Les mer om grill- og bålvettregler hos Norsk Friluftsliv.