Alarmtelefonen for barn og unge 116 111

Alarmtelefon for barn og unge, Fotograf: UkjentAlarmtelefonen for barn og unge er en landsdekkende telefon som ble åpnet 2. juni 2009. Opprettelsen av telefonen er et ledd i regjeringens handlingsplan (2008 - 2011) mot vold i nære relasjoner. Den er et toårig pilotprosjekt.
Telefonen er i første rekke for barn og unge som er utsatt for ulike typer vold, overgrep eller omsorgssvikt. Målet er at barn og unge selv skal ringe Alarmtelefonen for å få hjelp. Voksne eller venner som er bekymret for et barn kan også ta kontakt. Når henvendelser til Alarmtelefonen gir grunnlag for bekymring, blir henvendelsen videreformidlet til rett instans i barnets hjemkommune for oppfølging. Det er gratis å ringe Alarmtelefonen.

Tips en venn Skriv ut