Hjem

Aktuelt

Søknadsfrist hovedopptak barnehage 2019/2020

11.02.2019

Hovedopptaket for barnehageplasser i barnehagene i Spydeberg har søknadsfrist 1. mars 2019.

Det informeres spesielt om at foresatte med barn som er født til og med november 2018, har rett til barnehageplass den måneden barnet fyller 12 måneder. Søknaden må allikevel leveres innen fristen for årets hovedopptak – 1. mars 2019. For barnehageplass søkes det elektronisk gjennom vår oppvekstportal

Ressursgruppe

Innbyggertorg i Spydeberg – vil du være med å påvirke innholdet?

11.01.2019

Vi skal sette sammen en ressursgruppe/kompetansegruppe som skal være være med på å foreslå innhold og utforming på innbyggertorget vårt. Nå inviterer vi innbyggerne til å være på på dette arbeidet. 

NY ÅPNINGSTID SERVICETORGET OG KOMMUNEHUSET

07.12.2018

Servicetorget kundemottak stenger kl. 15.00 fra og med 01.01.2019.

Innmelding 1. klasse skoleåret 2019/2020

26.10.2018

Alle barn født i 2013, med folkeregistrert adresse i Spydeberg, skal høsten 2019 begynne på skole i Spydeberg kommune.
Nå er det tid for innmelding til 1.klasse høsten 2019/2020. Innmelding gjøres elektronisk via kommunenes hjemmeside.

Når vedtak er gjort sendes de ut til de enkelte foresatte via altinn, slik at alle får beskjed om hvilken skole barnet skal gå på. Alle vedtak sendes da ut i løpet av et par dager. Vedtakene gjøres i løpet av februar, og alle vil få svar samtidig.
 

Ved spørsmål, henvendelse til skolene.

Personvernerklæring Spydeberg kommune

30.07.2018

Denne erklæringen forklarer hvordan personvernet ivaretas av Spydeberg kommune i forbindelse med innsamling av personopplysninger. Personvern.pdf

Informasjon vedr. skoleåret 2018/2019

21.06.2018

Oppstart første skoledag skoleåret 2018/2019, samt informasjon om endring på slutt-tider barneskolene finner du her

Reduserte åpningstider ved helsestasjonen

19.06.2018

Se her for reduserte åpningstider sommer 2018.
Alltid åpen veietid tirsdager mellom kl. 13.00 - 14.00.

Fotball

Husk at fristen for å melde inn anlegg det planlegges å søke om spillemidler til er 1. juni

29.05.2018

Anlegg det planlegges å søke om spillemidler til må meldes inn til Spydeberg kommune innen 1. juni. 

Sommeråpningstider Servicetorget

15.05.2018

I perioden 16. mai t.o.m. 15. september er Servicetorget åpent 08.00 - 15.00.
Unntaket er uke 28, 29 og 30, da er Servicetorget åpent 10.00 - 14.00.