Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Politisk styring/Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget

Gruppe mennesker med lyspærer

Administrasjonsutvalg er et av flere utvalg som skal eksistere i alle kommuner og fylkeskommuner, med bakgrunn i kommunelovens §25. A

Administrasjonsutvalget skal være partssammensatt og er kommunens organ i personal- og administrasjons- saker og har som arbeidsområde de oppgaver som har tilknytning til kommunen som arbeidsgiver.

Utvalget har ca. 4 møter pr år. Hovedbegrunnelsen for å lovfeste et slikt særskilt organ var hensynet til de ansattes mulighet til medvirkning.
 

Medlemmene  i Administrasjonsutvalget er:
 

Arbeidsgiversiden:

Konstituert rådmann Erik Flobakk 

1.Knut Espeland ( KRF) Leder

2.Gunnar Espelid ( FRP)

3.Kari Ørnø ( AP)

4. Silje Fjeldbraaten (Sp)

 

Vara arbeidsgiversiden:

1.Petter Schou (H)

2.Rowena von Ohle (FRP)

3. Åse Heien (SV)

4. Bjørn Ring Opjordsmoen (MDG)
 

Arbeidstakersiden:

1.Vegard Mysliwski (Fagforbundet)

2. Raymond By Pedersen (HTV Utdanningsforbundet)

3. Elin Fossen (TV NITO)
 

Vara arbeidstakersiden:

1. Vara  Ann Eva Solend

2. Vara Anne Amundsen

Personalsjef Ingrid Helland er sekretær for utvalget