Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Politisk styring/Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalg er et av flere utvalg som skal eksistere i alle kommuner og fylkeskommuner, med bakgrunn i kommunelovens §25. A

Administrasjonsutvalget skal være partssammensatt og er kommunens organ i personal- og administrasjons- saker og har som arbeidsområde de oppgaver som har tilknytning til kommunen som arbeidsgiver.

Utvalget har ca. 4 møter pr år. Hovedbegrunnelsen for å lovfeste et slikt særskilt organ var hensynet til de ansattes mulighet til medvirkning.

Medlemmene  i Administrasjonsutvalget er :

Arbeidsgiversiden

Konstituert rådmann Erik Flobakk 

1.Knut Espeland ( KRF) Leder

2.Gunnar Espelid ( FRP)

3.Kari Ørnø ( AP)

4. Silje Fjeldbraaten (Sp)

Vara arbeidsgiversiden:

1.Petter Schou (H)

2.Rowena von Ohle (FRP)

3. Åse Heien (SV)

4. Bjørn Ring Opjordsmoen (MDG)

Arbeidstakersiden

1.Bjørg Iversen (HTV Fagforbundet)

2. Raymond B. Pedersen (HTV Utdanningsforbundet)

3. Elin Fossen (TV NITO)

Vara arbeidstakersiden:

1. Vara  Ann Eva Solend

2. Vara Anne Amundsen

3. Vara Guttorm Langstøyl

Personalsjef Ingrid Helland er sekretær for utvalget

Tips en venn Skriv ut